Dežurni savjetnik Savjetnik Informacije i savjeti iz područja javne nabave utorkom i četvrtkom 9-12h tel: 01 4677 178
eojn
 
 
 
e-Certis
 
zejn
 
Portal javne nabave

Uputa naručiteljima o uočenim nepravilnostima u EOJN RH

Uvidom u objavljene postupke javne nabave u novom EOJN RH, uočene su nepravilnosti koje se odnose na izradu dokumentacije o nabavi (DoN). Primijećeno je da pojedini naručitelji, uz generiranu DoN iz sustava EOJN RH, u dijelu gdje je omogućeno učitavanje tehničke dokumentacije specifične za predmet nabave kreirane izvan sustava, učitavaju cjelovitu dokumentaciju o nabavi, kao što je to bio slučaj u „starom“ EOJN RH.
 


Članak 200. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16 i 114/22, ZJN 2016) navodi da dokumentacija o nabavi mora biti jasna, precizna, razumljiva i nedvojbena te izrađena na način da omogući podnošenje usporedivih ponuda.
ZJN 2016 jasno propisuje koji sadržaj se može smatrati tehničkim specifikacijama, a koji kriterijem za odabir ponude.

Člankom 2. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN br. 65/17 i 75/20) propisan je Sadržaj dokumentacije o nabavi, te je istim člankom stavkom 1. točkom 7. propisano koji sadržaj se može smatrati ostalim odredbama. 

S obzirom da se DoN u novoj IT platformi EOJN RH izrađuje na  drugi način, skrećemo pozornost na Upute o izradi DoN koje se nalaze na sučelju EOJN RH i tražimo postupanje sukladno istima.

Činjenica da u navedenim slučajevima postoje dva (ili više) DoN-a u istom postupku javne nabave (što može rezultirati i nejednakim sadržajem unutar dokumenata istog naziva) može posljedično dovesti gospodarske subjekate u dvojbu koja je DoN vjerodostojna, ali i do potencijalnih poteškoća za naručitelje kod postupka pregleda i ocjene ponuda.

Nadalje, napominjemo kako Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, kao tijelo nadležno za politiku javne nabave, sukladno članku 401. stavku 2. ZJN 2016 ima pravo na žalbu. Stoga, ovo tijelo može izjaviti žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave na dokumentaciju o nabavi u postupcima javne nabave u kojima se utvrdi neusklađenost odredbi DoN-a sa ZJN 2016 i njegovim podzakonskim propisima.

Stoga, pozivamo naručitelje da prouče Upute o korištenju novog EOJN RH, a naručitelje koji su postupili na način da imaju „dvostruku DoN“, pozivamo da izmijene DoN u EOJN RH sukladno novoj metodologiji rada na novoj IT platformi EOJN RH.
11.01.2024