Portal javne nabave

ProcurComp EU

ProcurCompEU je dobrovoljni alat Europske komisije za potporu profesionalizaciji javne nabave koji s 30 utvrđenih ključnih kompetencija služi kao zajednički referentni okvir za osobe zaposlene na poslovima nabave.
ProcurCompEU alat sadržava:
  1. matricu kompetencija, u kojoj se definira 30 kompetencija i vještina koje bi osobe zaposlene na poslovima nabave trebale posjedovati ovisno o ulozi koju obavljaju;
  2. alat za samoprocjenu, koji osobe zaposlene na poslovima nabave i organizacije mogu upotrebljavati za procjenu svoje razine stručnosti i organizacijske zrelosti u pogledu različitih kompetencija utvrđenih u matrici kompetencija;
  3. opći plan usavršavanja.
Mogu ga koristiti pojedinci, kako bi utvrdili koje kompetencije mogu nadograditi i u kojem će se smjeru razvijati na osobnom i profesionalnom planu; naručitelji, za procjenu i poboljšanje učinkovitosti javne nabave u svojoj organizaciji te nositelji programa izobrazbe u javnoj nabavi, za razvoj sveobuhvatnih programa usavršavanja. Profesionalizacija osoba zaposlenih na poslovima nabave nužna je kako bi se osiguralo da naručitelji imaju zaposlene osobe koje posjeduju znanja i vještine potrebne za učinkovito i djelotvorno obavljanje  poslova i zadaća  u skladu sa zakonom te kako bi na taj način prilikom raspolaganja javnim novcem osigurali najbolju vrijednost za novac.

Ministarstvo gospodarstva i održivoga razvoja, kao tijelo nadležno za politiku javne nabave u Republici Hrvatskoj, prepoznalo je da je u sustavu javne nabave potrebno jačati kompetencije osoba zaposlenih u sustavu kako bi se omogućila strateška nabava za postizanje ciljeva politike i osigurala učinkovita javna potrošnja. Sukladno navedenome, kao jednu od mjera za postizanje navedenog cilja iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. Ministarstvo je predvidjelo mjeru C2.9. R1 Kontinuirano provođenje izobrazbe u području javne nabave i u sklopu nje aktivnost uvođenja Europskog okvira kompetencija za stručnjake za javnu nabavu ProcurCompEU u hrvatski sustav izobrazbe i usavršavanja iz javne nabave.

Navedena aktivnost uključivala je prilagobu postojećeg europskog okvira kompetencija za stručnjake za javnu nabavu hrvatskom sustavu javne nabave kako bi se osigurala potpuna usklađenost i primjenjivost navedenog alata u okviru uspostavljenog sustava izobrazbe i certificiranja iz područja javne nabave.
 
ProcurCompEU upitniku prilagođenom hrvatskom sustavu javne nabave se može pristupiti na ovom linku

U Priručniku za ocjenjivanje i razvoj kompetencija u području javne nabave objedinjene su sve aktivnosti prilagodbe okvira ProcurCompEU u hrvatski  sustav javne nabave, kao i svi osnovni podaci o okviru i njegovim temeljnim odrednicama i  načinu korištenja. 

Priručnik možete pronaći OVDJE.

Smjernice za primjenu ProcurCompEU okvira sadrže upute o tome na koji način  ProcurCompEU okvir ili njegove pojedine sastavnice mogu koristiti različiti dionici koji djeluju  u hrvatskom sustavu javne nabave, s naglaskom na aktivnosti prilagodbe alata za organizacije  koje zapošljavaju velik broj osoba na poslovima javne nabave i koje stoga imaju dodanu korist  u prilagodbi ProcurCompEU okvira vlastitim organizacijskim strukturama i vlastitim zahtjevima  u pogledu kompetencija koje očekuju od svojih djelatnika zaposlenih na određenim radnim  mjestima u javnoj nabavi.
 
Smjernice za primjenu ProcurCompEU možete pronaći OVDJE

Tablici za prilagodbu ProcurCompEU alata možete pristupiti OVDJE. 
 
 
29.12.2023