Portal javne nabave

Kontakt

Adresa:


Ministarstvo gospodarstva 
Uprava za politiku javne nabave
Ulica grada Vukovara 78
10 000 Zagreb
 

Dežurni savjetnik

Dežurni savjetnik informacije i savjete iz područja javne nabave daje utorkom i četvrtkom od 9-12 na broju telefona 01 4677-178.

 

Upit putem elektroničkog obrasca

Upite vezane iz područja javne nabave možete postaviti putem donjeg obrasca ili na adresu elektroničke pošte info_javnanabava@mingo.hr

Ističemo da postavljanje upita elektroničkim putem ima primarnu namjenu dostave savjeta i mišljenja u što kraćem roku, a s ciljem što brže preventivne i instruktivne aktivnosti prema naručiteljima i gospodarskim subjektima.

Stoga će odgovori na upite postavljene u elektroničkoj formi (korištenjem donjeg obrasca ili elektroničkom poštom) biti dani telefonski od strane savjetnika, a ne pisanim odgovorom elektroničkom poštom ili dopisom s potpisom i pečatom ministarstva putem pošte. Sukladno tome vas molimo da u upitu obavezno navedete broj telefona. Na upit će vam biti odgovoreno u najkraćem mogućem roku, pri čemu molimo za strpljenje zbog iznimno velikog broja upita koji svakodnevno pristižu na obradu, a rješavanju kojih se pristupa prema rasporedu zaprimanja.

Ako želite da vam se mišljenje dostavi dopisom u službenoj formi (dopisom s potpisom i pečatom ministarstva), molimo vas da i upit postavite u službenoj formi. Upit u službenoj formi možete dostaviti poštom na gore navedenu adresu ili kao privitak elektroničke pošte. Svaki zahtjev za dostavu službenog pisanog odgovora mora sadržavati i naznaku vaše poštanske adrese kako bi vam mišljenje moglo biti dostavljeno poštom. Pri tome ističemo da pisana mišljenja u službenoj formi ne mogu biti dostavljena žurno jer je za njihovu izradu i provedbu službene procedure i ovjere potreban dulji rok.


Ime i prezime *:
Tvrtka:
E-mail adresa *:
Telefon:
Fax:
Mobitel:
Adresa:
Vaš upit *: