Portal javne nabave

Pregled najvažnijih mišljenja

VAŽNE NAPOMENE - OBAVEZNO PROČITATI


Ovaj dio sadržava odgovore Ministarstva gospodarstva - Uprave za politiku javne nabave na najčešće upite vezane uz tumačenja Zakona o javnoj nabavi. Upiti su izmijenjeni na način da su uklonjeni detaljni podaci o naručiteljima i ponuditeljima, odnosno ti podaci su uopćeni i prikazani u anonimnom obliku (primjerice, ako se u upitu navodi ime nekog grada, u ovom pregledu navedeno je samo Grad).

S obzirom da ovdje navedeni upiti ne sadržavaju sve podatke koji su dostavljeni Upravi za sustav javne nabave, priložena mišljenja mogu poslužiti isključivo kao pomoćni materijal pri pojašnjenju određenih pitanja koja se javljaju u drugim postupcima javne nabave.

Također napominjemo da su mišljenja koja Uprava za sustav javne nabave daje temeljem Zakona o javnoj nabavi neobvezujuća te u njima sadržana tumačenja ne mogu prejudicirati tijek i ishod određenih postupaka, kao što je postupak pravne zaštite u sustavu javne nabave.

S obzirom na izmjene zakonodavnog okvira, u svakom odgovoru na upit potrebno je obratiti pažnju na mjesec izrade mišljenja te na zakonodavni okvir koji je u tom trenutku na snazi (navedene su relevantne Narodne novine).  Zbog toga je pri korištenju svakog odgovora potrebno provjeriti je li u međuvremenu došlo do izmjene određene zakonske odredbe na koju se mišljenje poziva.