Dežurni savjetnik Savjetnik Informacije i savjeti iz područja javne nabave utorkom i četvrtkom 9-12h tel: 01 4677 178
eojn
 
 
 
e-Certis
 
zejn
 
Portal javne nabave

Standardni obrazac Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi

Europska komisija je 5. siječnja 2016. usvojila Provedbenu uredbu (EU) 2016/7 o utvrđivanju standardnog obrasca za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi.  Provedbena uredba objavljena je u Službenom listu Europske unije L 3/2016 od 6. siječnja 2016., a može se pronaći OVDJE.
Standardni obrazac ESPD-a (
Prilog 2. Provedbene uredbe) u .doc formatu možete pronaći OVDJE.

Gospodarski subjekti u postupcima javne nabave velike vrijednosti koje su započete od 18. travnja 2016. godine mogu dostaviti ESPD umjesto potvrda koje izdaju nadležna tijela, a naručitelji su ESPD dužni prihvatiti, odnosno ne smiju odbiti ponudu ili zahtjev za sudjelovanjem, ukoliko su prihvatljivi, iz razloga jer sadrže ESPD.

Europska komisija razvila je servis za elektroničko popunjavanje ESPD-a (.xml format) koji je dostupan na internetskoj adresi:

       https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=hr

Ministarstvo gospodarstva objavilo je mišljenje vezano za izravan učinak Direktive 2014/24/EU i 2014/25/EU te se u nastavku nalazi poveznica na kojoj je možete pronaći više informacija:

       http://www.javnanabava.hr/default.aspx?id=5107

Od listopada 2018. europska jedinstvena dokumentacija o nabavi podnosi se isključivo u elektroničkom obliku.
07.01.2016