Portal javne nabave

Uputa o sadržaju i načinu dostavljanja statističkog izvješća o javnoj nabavi za 2018. godinu

Uprava za politiku javne nabave izradila je Uputu za obveznike primjene Zakona o javnoj nabavi o sadržaju i načinu dostavljanja izvješća o javnoj nabavi za 2018. godinu.  Obveza izrade godišnjih izvješća za naručitelje definirana je člankom 441. stavkom 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16). Uputa je dostupna OVDJE.
14.01.2019