Portal javne nabave

Zahtjev za programe usavršavanja

Sukladno Pravilniku o izobrazbi u području javne nabave (NN br. 65/2017), nositelji programa moraju za održavanje pojedinačnih programa usavršavanja dobiti odobrenje Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.
 
Nositelji programa Zahtjev za odobrenje provedbe otvorenog pojedinačnog programa usavršavanja moraju dostaviti najkasnije 45 dana prije planiranog održavanja programa usavršavanja, a u slučaju tzv. in - house programa najkasnije 15 dana prije planiranog programa usavršavanja. Zahtjev se dostavlja na ovom obrascu na adresu elektroničke pošte vesna.jurina@mingo.hr.
 
Nositelji programa mogu podnijeti i jedinstveni zahtjev za odobrenje provedbe više planiranih programa usavršavanja. U slučaju zaprimanja zahtjeva s nepotpunim podacima i dokumentima, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta zatražit će dopunu podataka iz zahtjeva.

Ako su ispunjeni svi uvjeti za provedbu otvorenog pojedinačnog programa usavršavanja, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta će nositelju programa dostaviti odobrenje za njegovo održavanje najkasnije u roku 15 dana, a u slučaju tzv. in - house programa usavršavanja u roku od 5 dana, od dana zaprimanja potpunog zahtjeva. Ovo odobrenje dostavlja se elektroničkom poštom.
 
Istovremenom s dostavom odobrenja za održavanje pojedinačnog programa usavršavanja, podaci o programu biti će uvršteni i u Popis programa usavršavanja.


Izmjene podataka o programu usavršavanja

Nositelj programa obvezan je odmah izvijestiti Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta o svim naknadnim izmjenama podataka temeljem kojih mu je dostavljeno odobrenje za održavanje programa usavršavanja. Naknadne izmjene podataka vezane uz pojedinačni program usavršavanja moguće su isključivo ako nemaju utjecaj na ispunjenje svih uvjeta za njegovu provedbu propisanih Pravilnikom (primjerice, obveza objave najmanje 30 dana prije održavanja programa). U slučaju da se podaci o planiranom programu usavršavanja mijenjaju nakon njegove objave u Popisu programa usavršavanja, sve izmjene odgovarajuće se navode u Popisu.


Otkazivanje programa usavršavanja

Ako nositelj programa zbog premalog broja prijavljenih polaznika ili drugih razloga nije u mogućnosti održati planirani program usavršavanja naveden u Popisu programa usavršavanja, dužan je o tome odmah obavijestiti Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta. U tom slučaju Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta unosi napomenu o zaprimljenoj obavijesti nositelja programa o otkazivanju programa usavršavanja u Popis programa usavršavanja.


Ukidanje odobrenja za programe usavršavanja

Ako Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta utvrdi da promjene podataka o određenom programu usavršavanja o kojima ga je izvijestio nositelj programa ili za koje je saznao na drugi način imaju za posljedicu neispunjavanje uvjeta za njegovu provedbu, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ukinut će odobrenje za održavanje tog programa usavršavanja. U slučaju ukidanja pojedinačnog programa usavršavanja, odgovornost prema već prijavljenim polaznicima je u cijelosti na nositelju programa.