Portal javne nabave

Izobrazba

Tko je obvezan posjedovati certifikat u području javne nabave? 

Sukladno članku 24. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/2011) pripremu i provedbu postupka javne nabave obavljaju ovlašteni predstavnici naručitelja. Sukladno stavku 2. tog članka najmanje jedan ovlašteni predstavnik naručitelja mora posjedovati važeći certifikat u području javne nabave.

Dakle, u svakom postupku javne nabave mora sudjelovati najmanje jedna osoba s važećim certifikatom u području javne nabave.

Mora li ovlašteni predstavnik naručitelja u određenom postupku javne nabave koji posjeduje važeći certifikat u području javne nabave biti zaposlenik tog naručitelja? 
Člankom 24. stavkom 4. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/2011) propisano je da ovlašteni predstavnici naručitelja koji pripremaju i provode postupak javne nabave ne moraju biti zaposlenici naručitelja. Stoga ni ovlašteni predstavnik koji posjeduje važeći certifikat ne mora biti zaposlenik naručitelja.

Sukladno tome, naručitelji za provedbu postupka(aka) javne nabave mogu angažirati bilo koju osobu koja posjeduje važeći certifikat. Navedeno može biti od posebne koristi za manje naručitelje koji provode manji broj postupaka javne nabave, stoga često nemaju ni adekvatne administrativne kapacitete, odnosno nemaju zaposlenu osobu koja posjeduje važeći certifikat.
Što je specijalistički program izobrazbe u području javne nabave?
Pravilnikom o izobrazbi u području javne nabave (NN 06/2012) u članku 3. propisano je da se certifikati izdaju temeljem završenog specijalističkog programa izobrazbe u području javne nabave.

Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave (čl. 11.) propisani je program koji se sastoji od dva dijela:
 • Programa izobrazbe u području javne nabave;
   
 • pisanog ispita.

Program izobrazbe je program u trajanju 50 nastavnih sati koji se provod prema nastavnom programu iz Priloga Pravilnika. Provoditi ga mogu nositelji programa i to:

 • ovlaštena tijela;
   
 • središnje tijelo državne uprave nadležno za službeničke odnose;
   
 • središnje tijelo za javnu nabavu - Ministarstvo gospodarstva.

Registar nositelja programa dostupan ja OVDJE.

Nositelji programa osobama koje su bile prisutne na najmanje 75% propisanog trajanja "Programa izobrazbe u području javne nabave" izdaju potvrdu o pohađanju programa s kojom zainteresirane osobe mogu pristupiti pisanom ispitu kojeg provodi Ministarstvo gospodarstva.

Kod koga se zainteresirana osoba prijavljuje za pohađanje nastave u sklopu specijalističkog programa?

Program izobrazbe u području javne nabave u trajanju od 50 nastavnih sati provode nositelji programa kojima je Ministarstvo gospodarstva izdalo ovlaštenje, a koji su navedeni u Registru nositelja programa koji je dostupan OVDJE. Sukladno tome, zainteresirani polaznik prijavljuje se kod određenog nositelja programa čiji mu uvjeti najviše odgovaraju (lokacija, termini, predavači, itd.).

Ovlast Ministarstva gospodarstva za provedbu Programa izobrazbe u području javne nabave propisana je isključivo za slučajeve ako ne bi postojali ovlašteni nositelji programa. S obzirom da je ovlaštenje izdano velikom broju nositelja, Ministarstvo gospodarstva ne provodi Program izobrazbe u području javne nabave.

Tko provodi pisani ispit u sklopu specijalističkog programa??

Pisani ispit provodi Ministarstvo gospodarstva, Uprava za sustav javne nabave.

Koliko se naplaćuje pisani ispit i koliko se puta može pristupiti?

Pisani ispit kojeg provodi Ministarstvo gospodarstva se ne naplaćuje, odnosno ispit je besplatan za sve pristupnike. Pisanom ispitu može se pristupiti neograničeni broj puta, sve dok ga pristupnik uspješno ne položi.

Tko može pristupiti pisanom ispitu?

Pisanom ispitu može pristupiti isključivo osoba kojoj je nositelj programa izdao potvrdu o završenom "Programu izobrazbe u području javne nabave".

Može li se pod redovito usavršavanje za obnavljanje certifikata priznati pohađanje programa usavršavanja izvan razdoblja trajanja važećeg certifikata? 

Ne. Člankom 22. stavkom 2. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 06/2012) propisano je da se redovitim usavršavanjem smatra pohađanje programa usavršavanja u ukupnom trajanju od najmanje 32 nastavna sata u razdoblju od tri godine od datuma početka valjanosti važećeg certifikata. 

Dakle, polazniku se kao redovito usavršavanje priznaje pohađanje programa usavršavanja tijekom tri godine valjanosti važećeg certifikata.

Primjerice, ako polazniku certifikat izdan 20. veljače 2013. godine, a on je prije njegova izdavanja 10. siječnja 2013. godine prisustvovao nekom od programa usavršavanja, pohađanje navedenog programa neće mu se priznati za obnavljanje certifikata.