Izdvajamo

OTVORENA VRATA

Obavještavamo cijenjene korisnike da će se "Dan otvorenih vrata" održati u petak, 2. listopada 2015. godine. Više informacija možete pronaći OVDJE.
 


OBNAVLJANJE CERTIFIKATA 

Zahtjev za obnavljanje certifikata u području javne nabave Ministarstvu gospodarstva dostavlja se najranije 6 mjeseci prije isteka, a najkasnije do datuma isteka  valjanosti važećeg certifikata. Više informacija možete pronaći OVDJE.

Obavijesti

10.09.2015.

Komunikacija Komisije o propisima u javnoj nabavi u vezi s trenutačnom azilantskom krizom

Europska komisija je u okviru paketa mjera koje predlaže za rješavanje aktualne azilantske krize dana 9. rujna 2015. godine donijela Komunikaciju o propisima o javnoj nabavi u vezi s trenutačnom azilantskom krizom, COM(2015) 454 final. Cilj Komunikacije je objasniti razne mogućnosti zadovoljenja hitnih potreba na temelju primjenjivih propisa Europske unije u području javne nabave. Komunikaciju možete pronaći OVDJE.
08.05.2015.

Javno savjetovanje - Procjena učinkovitosti Direktive 2007/66/EZ

Europska komisija pokrenula javno savjetovanje u vezi s procjenom učinkovitosti Direktive 2007/66/EZ o pravnim lijekovima u području javne nabave.
22.04.2015.

Javno savjetovanje - Zaštita prava intelektualnog vlasništva u javnoj nabavi

Europska komisija pokrenula javno savjetovanje u vezi s zaštitom prava intelektualnog vlasništva u postupcima javne nabave. 
16.12.2013.

EU pragovi

Vrijednosti europskih pragova od 1. siječnja 2014.