Portal javne nabave

Mogućnost primjene izuzeća iz članka 34. ZJN 2016, odnosno sklapanja ugovora bez provedbe postupka javne nabave usluge zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada,


Člankom 34. ZJN 2016, propisano je da se isti Zakon ne primjenjuje na sklapanje ugovora isključivo između dva ili više javnih naručitelja ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti: 1. ugovor utvrđuje ili provodi suradnju između tih javnih naručitelja s ciljem osiguravanja da javne usluge koje oni trebaju pružiti ostvaruju njihove zajedničke ciljeve, 2. ta je suradnja uspostavljena isključivo na temelju potreba vezanih uz javne interese, i 3. ti javni naručitelji ostvaruju na otvorenom tržištu manje od 20 % djelatnosti na koje se odnosi suradnja.
 
Uvjeti propisani navedenom odredbom ZJN 2016 moraju biti kumulativno ispunjeni. No, unatoč tome, ako se u konkretnom slučaju i radi o dva javna naručitelja, mišljenja smo da nisu ispunjeni uvjeti za primjenu rečenog izuzeća od primjene ZJN 2016, radi sklapanja ugovora za nabavu usluge zbrinjavanja neopasnog otpada, KBO 20 03 01 (miješani komunalni otpad).
 
Naime, navedeno izuzeće primjenjuje se na ugovornu suradnju javnih naručitelja koja se uspostavlja radi realizacije potreba vezanih uz  javne interese, u provedbi projekata od zajedničke važnosti. Ugovor utvrđuje ili provodi suradnju između tih javnih naručitelja s ciljem osiguravanja da javne usluge koje oni trebaju pružiti ostvaruju njihove zajedničke ciljeve. Takvi ugovori sklapaju se samo između javnih naručitelja, odnosno bez sudjelovanja privatnopravnih subjekata, na način da se suradnja koju javni naručitelji uspostavljaju vodi isključivo razmatranjima i zahtjevima svojstvenima težnji za ostvarivanjem ciljeva u javnom interesu. U tom slučaju nijedna od ugovornih strana nije izvršitelj posla za račun svih uključenih javnih naručitelja, odnosno ne radi se o situaciji u kojoj bi drugi javni naručitelj zapravo preuzeo izvršenje posla za drugog javnog naručitelja, uz naknadu. Dakle, u takvom odnosu nedostaje element naplatnosti.
 
02.03.2021