Portal javne nabave

Procijenjena vrijednost - trošak kredita

 Člankom 30. stavkom 1. točkom 11. ZJN 2016 propisano je da se Zakon ne primjenjuje na zajmove i kredite, bez obzira na to jesu li povezani s izdavanjem, prodajom, kupnjom ili prijenosom vrijednosnih papira ili drugih financijskih instrumenata. 
 
Iz svega navedenoga proizlazi da se ZJN 2016 ne primjenjuje na nabavu kredita neovisno o kojoj se vrsti kredita radi, pa tako niti na nabavu dugoročnog kredita za obrtna sredstva, kao i sve troškove koji terete isti kredit.
16.07.2019