Portal javne nabave

Jamstvo osiguravajućeg društva

U članku 214. stavku 1. ZJN 2016 propisano je u koje svrhe naručitelj može zahtijevati jamstvo od gospodarskog subjekta.
 
Stavkom 3. članka 214. ZJN 2016 propisano je da je naručitelj, ako zahtijeva jedno ili više jamstava iz stavka 1. istog članka, obvezan u dokumentaciji o nabavi odrediti vrstu, sredstvo i uvjete jamstava.
 
Dakle, naručitelji sami određuju vrstu, sredstvo i uvjete jamstva.
 
Slijedom navedenog, Ministarstvo je mišljenja da bi naručitelj mogao odrediti garanciju, odnosno izjavu, koju izdaje osiguravajuće društvo kao jamstvo te istu prihvatiti kao valjanu, pod uvjetom da takva garancija ispunjava uvjete jamstva određene dokumentacijom o nabavi. 
16.07.2019