Portal javne nabave

Projekt TF/HR/P2-M2-O6-0901
Projekt "Jačanje administrativnih kapaciteta u sustavu javne nabave RH s naglaskom na kriterij ekonomski najpovoljnije ponude
” (broj ugovora: TF/HR/P2-M2-O6-0901)
 

Opći cilj projekta je jačanje administrativnog kapaciteta dionika u sustavu javne nabave kako bi se poboljšala praktična primjena kriterija ekonomski najpovoljnije ponude (ENP) što će dovesti do povećanja transparentnosti, smanjenja broja nepravilnosti te u konačnici postizanja najbolje vrijednosti za novac. Svrha projekta je da se kroz izobrazbu ljudskih kapaciteta u državnim tijelima u sustavu javne nabave te javnih naručitelja na svim razinama stvore preduvjeti za unapređenje kvalitete procesa odabira gospodarskih subjekata od strane javnih naručitelja te time posredno omogući povećanje efikasnosti trošenja osiguranih javnih sredstava kroz sustav javne nabave. Ovaj projekt sufinancira Europska unija iz Prijelaznog instrumenta za 2013. godinu. Odobrena vrijednost projekta je 400.000,00 EUR, a ugovoreno je 299.344,98 EUR. Projekt izvodi Ugovaratelj koji se sastoji od zajednice Projekt jednako razvoj d.o.o., Pučko otvoreno učilište Algebra, Algebra d.o.o. i Blink d.o.o. te podizvoditelja PTCServices Oy. Predviđeno trajanje projekta je 12 mjeseci. 

Glavne aktivnosti projekta:

Početna aktivnost u projektu je analiza izobrazbe ljudskih kapaciteta u području javne nabave, čija je svrha utvrđivanje trenutnog stanja, a rezultati provedene analize će biti temelj za preporuke za poboljšanje sustava izobrazbe kako u normativnom dijelu (zakonodavni okvir) tako i u dijelu koji se odnosi na modalitet pružanja adekvatnog odgovora na potrebe za izobrazbom u području javne nabave. Rezultati će također služiti kao podloga za pripremu priručnika u kojemu će biti navedene učestale nepravilnosti te će se promovirati ENP kroz praktične primjere. Na temelju priručnika će se održavati radionice u svrhu izobrazbe službenika Korisničke institucije i ciljanog kadra naručitelja na području Republike Hrvatske. Također će se provesti snimanje poslovnih procesa i analiza stanja u vezi s izdavanjem certifikata u području javne nabave, odobravanja ovlaštenja nositeljima programa izobrazbe te odobravanja programa usavršavanja u području javne nabave temeljem čega će se razviti računalna aplikacija za efikasnije provođenje aktivnosti izrade predmetnih certifikata i davanja ovlaštenja u području javne nabave.

Glavni rezultati projekta:

Rezultat 1. Izrađeno izvješće o provedenoj analizi trenutnog stanja u izobrazbi u području javne nabave s uočenim nedostatcima, razlozima niskog korištenja ENP, praktičnim problemima i nerazumijevanju kriterija ENP i predloženim poboljšanjima te njihovoj mogućnosti implementacije. Izvješće je izrađeno, a inforgrafiku s rezultatima možete pronaći OVDJE.

Rezultat 2. Izrađen, tiskan i objavljen priručnik koji će služiti kao vodič stručnom kadru koji sudjeluje u procesima javne nabave, pogotovo onima koji će koristiti kriterij ENP po prvi put te onima koji nemaju dovoljno iskustva u njegovoj primjeni. Priručnik mora biti tiskan u 1000 primjeraka i izrađen u elektroničkom obliku s praktičnim primjerima vezanim uz primjenu ENP kriterija, određivanje i dokazivanje financijske i tehničke te stručne sposobnosti gospodarskih subjekata, najčešće nepravilnosti u izradi dokumentacija za nadmetanje  kao i uočenim problemima prilikom izrade dokumenata u svezi sa ESI fondovima te mogućim rješenjima. Priručnik mora sadržavati minimalno 200 kartica teksta. Priručnik je objavljen u elektroničkom obliku te ga možete pronaći OVDJE.

Rezultat 3. Utvrđena država članica EU sa uspješnom implementacijom kriterija ENP te organizirano i provedeno studijsko putovanje tijelu istovjetnom Korisniku projekta. Predstavnici korisnika sudjelovali su na studijskom putovanju u Finskoj od 27. do 31. kolovoza 2017. godine.

Rezultat 4. Održana dvodnevna radionica za odabrane zaposlenike (60-80 sudionika) Uprave za sustav javne nabave (25), Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (30) i Državnog ureda za središnju javnu nabavu (25). Radionica je održana 17. i 18. svibnja 2017. godine u Zagrebu.

Rezultat 5. Održano osam jednodnevnih radionica: Zagreb (80-100 sudionika), Split (35-50 sudionika), Rijeka (35-50 sudionika), Osijek (35-50 sudionika), Varaždin (20-30 sudionika), Zadar (20-30 sudionika), Pula (20-30 sudionika), Dubrovnik (20-30 sudionika). Na radionice se možete prijaviti OVDJE. Krajnji rok za prijavu je 4. rujna  2017. godine.

Rezultat 6. Izrađeno izvješće o provedenoj analizi trenutnog stanja te poslovnih procesa Korisnika projekta u vezi s izdavanjem certifikata u području javne nabave s prijedlozima za unaprjeđenje, optimizaciju i informatizaciju procesa izdavanja certifikata, odobravanja ovlaštenja nositeljima programa izobrazbe te odobravanja programa usavršavanja u području javne nabave.

Rezultat 7. Izrađena računalna aplikacija za vođenje elektroničke baze podataka certificiranih osoba za provođenje postupaka javne nabave, ovlaštenih nositelja programa izobrazbe, programa usavršavanja i predavača (trenera) koja će omogućiti povećanje transparentnosti i brzine prijave korisnika za dobivanje certifikata te smanjenja troškova provedbe izdavanja certifikata u području javne nabave. 5 korisnika osposobljeno za rad u aplikaciji. 
 

                    

 

01.09.2017