Portal javne nabave

Smjernice i podsjetnici

SMJERNICE

S ciljem pomoći dionicima sustava javne nabave Uprava za sustav javne nabave Ministarstva gospodarstva izrađuje smjernice usmjerene na praktičnu razradu primjene određenih zakonskih instituta u području javne nabave, odnosno faza procesa javne nabave. 

  • Smjernice br. 1. Kriteriji za odabir ponude

Smjernice verzije 1.0 iz travnja 2013. godine dostupne su OVDJE.

Smjernice obrađuju kriterije za odabir ponude, najnižu cijenu i ekonomski najpovoljniju ponudu. S obzirom na potrebe sustava, naglasak je stavljen na kriterij ekonomski najpovoljnije ponude, uključujući i primjere koji mogu pomoći naručiteljima u primjeni tog kriterija.

 
 

PODSJETNICI

Podsjetnici se izrađuju s ciljem ukazivanja dionicima sustava javne nabave na uočene nedostatke u provedbi određenih zakonskih odredbi u području javne nabave.  

  • Podsjetnik na obveze temeljem Zakona o javnoj nabavi - Planovi nabave, registri ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, sukob interesa

Podsjetnik je izrađen u travnju 2013. godine i dostupan je OVDJE.

Podsjetnik se odnosi na obveze naručitelja vezane uz provedbu članaka 13., 20. 21. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/2011).