Portal javne nabave

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Na ovoj stranici objavljivat će se obavijesti o postupcima savjetovanja sa zainteresiranom javnošću vezano uz donošenje zakona, drugih propisa i akata u području javne nabave. 

POSTUPCI SAVJETOVANJA U TIJEKU
 

Na Središnjem državnom portalu „e-Savjetovanja“ do 22. lipnja 2017. otvoreno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave.

Na Središnjem državnom portalu „e-Savjetovanja“ do 9. lipnja 2017. otvoreno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi te Prijedlogu Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave.


ZAVRŠENI POSTUPCI SAVJETOVANJA

U 2016. godini

Nacrt prijedloga Zakona o javnoj nabavi - Izvješće o provedenom savjetovanju


U 2014. godini

Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, s konačnim prijedlogom Zakona - Izvješće o provedenom savjetovanju
 

U 2013. godini

Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, s konačnim prijedlogom Zakona - Izvješće o provedenom savjetovanju

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi - Izvješće o provedenom savjetovanju

Nacrt strategije razvoja elektroničke javne nabave u Republici Hrvatskoj 2013. – 2016. -  Izvješće o provedenom savjetovanju
 

U 2012. godini

Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave - Izvješće o provedenom savjetovanju