Portal javne nabave

Planovi nabave do 1.1.2018.

Objedinjeni popis poveznica na planove nabave
 

Objedinjeni popis poveznica na planove nabave - status na dan 16. listopada 2017. godinePojedinačni planovi nabave


U ovom zip dokumentu dostupni su pojedinačni planovi nabave javnih naručitelja koji nisu imali mogućnost objave na internetskim stranicama te su ih dostavili Upravi za sustav javne nabave Ministarstva gospodarstva radi objave na Portalu javne nabave. Broj dokumenta jednak je broju koji je uz naziv pojedinačnog javnog naručitelja naveden u gornjoj tablici s objedinjenim popisom poveznica

  

NAPOMENA: Sukladno odredbama Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017), planovi nabave i registri ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma od 1. siječnja 2018. godine objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.