Portal javne nabave

Pravna stečevina EU-a

Nove direktive iz područja javne nabave
 

U Službenom listu Europske unije L 94 od 28. ožujka 2014. godine objavljene su tri nove direktive iz područja javne nabave i to:
 
1. Direktiva 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o dodjeli ugovorâ o koncesiji, 
2. Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ, te 
3. Direktiva 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vije
ća od 26. veljače 2014. o nabavi subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga i stavljanju izvan snage Direktive 2004/17/EZ.

Tekst direktiva možete pronaći
OVDJE.

 

Vrijednosti europskih pragova od 1. siječnja 2020. godine

Europska komisija na temelju ovlasti iz EU direktiva 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU te 2009/81/EZ donijela je akte kojima se od 1. siječnja 2020. mijenjaju vrijednosti europskih pragova (nabava velike vrijednosti).
 

 
Također, objavljena je Komunikacija Komisije – Odgovarajuće vrijednosti pragova iz direktiva 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU i 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL EU C-370 od 31.10.2019.)  u kojoj su nove vrijednosti europskih pragova iz gore navedenih uredaba preračunate u kune.
 

Vrijednosti europskih pragova od 1. siječnja 2018. godine


Europska komisija na temelju ovlasti iz EU direktiva 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU te 2009/81/EZ donijela je akte kojima se od 1. siječnja 2018. mijenjaju vrijednosti europskih pragova (nabava velike vrijednosti).
   
Također, objavljena je Komunikacija Komisije – Odgovarajuće vrijednosti pragova iz direktiva 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU i 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL EU C-438 od 19.2.2017.)  u kojoj su nove vrijednosti europskih pragova iz gore navedenih uredaba preračunate u kune.
 

Vrijednosti europskih pragova od 1. siječnja 2016. godine

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi nabava velike vrijednosti je nabava čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od vrijednosti europskih pragova, a nabava male vrijednosti je nabava čija je procijenjena vrijednost manja od europskih pragova.
Europska komisija na temelju delegirane ovlasti iz EU direktiva 2004/17/EZ, 2004/18/EZ i 2009/81/EZ donijela je sljedeće Uredbe kojima se mijenjaju vrijednosti europskih pragova (nabava velike vrijednosti):

Također, objavljena je KOMUNIKACIJA KOMISIJE - Odgovarajuće vrijednosti pragova iz direktiva 2004/17/EZ, 2004/18/EZ i 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL EU C-418 od 16. 12. 2015.)  u kojoj su nove vrijednosti europskih pragova iz gore navedenih Uredaba preračunate u kune.

Nadalje, Europska komisija na temelju delegirane ovlasti iz EU direktiva 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU donijela je sljedeće Uredbe kojima se mijenjaju vrijednosti pragova za primjenu istih, a koji će se primjenjivati nakon što navedene direktive budu transponirane u nacionalno zakonodavstvo: 

Također, i za ove Uredbe objavljena je KOMUNIKACIJA KOMISIJE - Odgovarajuće vrijednosti pragova iz direktiva 2014/23/EU, 2014/24/EU i 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća (SL EU C-392 od 25. 11. 2015.)  u kojoj su vrijednosti europskih pragova preračunate u kune.
 
 

PITANJE NABAVA RAČUNALNIH APLIKACIJA - upućujući (pravno neobvezujući) akti Europske komisije


COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Against lock-in: building open ICT systems by making better use of standards in public procurement, (Text with EEA relevance), COM(2013) 455 final, Brussels, 25.6.2013.

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Guide for the procurement of standards-based ICT — Elements of Good Practice Accompanying the document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Against lock-in: building open ICT systems by making better use of standards in public procurement, SWD(2013) 224 final, Brussels, 25.6.2013.


Napomena: U tijeku je izrada hrvatskog prijevoda navedenih dokumenata te će prijevod biti objavljen naknadno.
11.11.2019